Prečo

V záujme komfortu a bezpečnosti vlastníkov zabezpečujeme kontrolu, údržbu ale aj opravu osvetlenia vonkajších plôch, vstupných brán, vchodov, spoločných častí domov a garáží.

Bezchybná funkčnosť osvetlenia, teda žiariviek a pohybových senzorov osvetľujúcich všetky vstupné a spoločné miesta domu je rešpektovanou potrebou ľudí, ktorí v bytovom dome bývajú.

Dostatočné osvetlenie je zároveň prevenciou pred vandalizmom, kedy funkčné a dostatočné osvetlenie umocňuje pridanú hodnotu kamerového systému.

 

Popis činnosti

- zabezpečíme dodanie požadovaného typu žiarivky, svietidla alebo senzoru

- nefunkčné žiarivky odstránime a nahradíme novými

- senzory preskúšame, nastavíme optimálny uhol svietivosti a dĺžku reakčného času

- v rámci tejto našej služby vyčistíme vonkajšie zdroje osvetlenia od nánosov špiny a pavučín

Benefit

- bezpečnosť

- prevencia pred vandalizmom

- komfortná orientácia v priestore

- úspora nákladov na elektrickú energiu garantovaná používaním senzorov osvetlenia

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

14.3.2024

Správca bytového domu v bratislavskej Petržalke nás kontaktoval s požiadavkou na opravu LED pásového podsvietenia na fasáde, časť tohto osvetlenia nebola fun

9.2.2024

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaevidovali nahlásenie novej požiadavky na zabezpečenie opravy osvetlenia v elektrorozvodni bytového domu v bratislavskom

12.12.2023

Funkčné a dostatočné osvetlenie na chodbách v bytových domoch je kľúčový faktor z hľadiska bezpečnosti vlastníkov.

22.9.2023

Správca bytového domu v bratislavskom Ružinove sa na nás obrátil s požiadavkou na opravu exteriérového osvetlenia umiestneného na vonkajšej fasáde domu.

15.8.2023

Spráca objektu v bratislavských Krasňanoch nás požiadal o vyriešenie opravy osvetlenia záhrady prináležiacej k bytovému domu.

9.6.2023

V rámci spektra riešených požiadaviek je v TeMPOse najčastejšou témou oprava osvetlenia.

2.5.2023

Náš klient, správcovská spoločnosť, nás oslovil s požiadavkou na opravu osvetlenia v spoločných častiach bytového domu v bratislavskom Ružinove.

18.3.2022

Oprava osvetlenia, senzorov alebo výmena žiariviek sa radí k najčastejšie poskytovaným službám našej spoločnosti.

21.12.2021

Prostredníctvom našej smart aplikácie sme zaznamenali požiadavku od nášho klienta, správcu bytových domov, na opravu vonkajšieho osvetlenia v podhľadoch byto

30.7.2021

Vždy nás veľmi poteší, ak na základe pozitívnej referencie na naše služby získame ďalšieho spokojného klienta.

25.6.2021

Požiadavky od našich klientov prijímame prostredníctvom našej aplikácie, formulára na našej webovej stránke, telefonicky, alebo e-mailom podľa preferencie kl

1.4.2021

Klientami TeMPOS SLOVENSKO sú aj správcovské spoločnosti, pre ktoré dlhodobo poskytuje naša spoločnosť služby spojené s údržbou bytových domov v ich správe.<

26.1.2021

Pre nášho klienta sme zabezpečovali opravu exteriérového osvetlenia, ktoré sa nachádza na parkovisku polyfunkčnej budovy, ktorá je sídlom klienta.

26.1.2021

V garáži polyfunkčného objektu v bratislavskom Starom Meste pracovníci našej údržby zabezpečovali výmenu zdroja osvetlenia v garáži.

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.