Prečo

Disciplína účastníkov cestnej premávky pri dodržiavaní zásad správneho parkovania na vonkajších plochách ale aj v garážach nie je vždy ideálna. Vymedzenie parkovacieho priestoru mechanickými zábranami je najefektívnejší spôsob dosiahnutia požadovaného výsledku.

Naopak na miestach, ktoré sú určené na prejazd vozidiel, ale platia pre ne určité priestorové obmedzenia alebo upozornenia na jestvujúce prekážky, je nesmierne dôležitá ich zrozumiteľnosť a viditeľnosť.

Parkovacie zábrany, stĺpiky a klemmfixy sú cennými pomocníkmi pri udržiavaní bezpečnosti na komunikáciách.

A práve z tohto dôvodu častokrát dochádza k ich poškodeniu, ktoré vyžaduje rýchlu a odbornú opravu.

Popis činnosti

- obhliadka miesta

- pokiaľ komponent nie je poškodený, zabezpečenie jeho opätovného bezpečného osadenia

- v prípade nenávratného poškodenia komponentu obstaranie nového kusu

- spôsob osadenia komponentov vykonávame vždy podľa potreby daného miesta (ukotvenie do štrkového lôžka, betonáž, rozobratie zámkovej dlažby a pod.)

Benefit

- zábrana proti neoprávnenému parkovaniu

- zvýšenie bezpečnosti na chodníkoch a peších zónach

- zlepšenie orientácie pri prejazde alebo parkovaní

- viditeľné upozornenie na potenciálne nebezpečenstvo na komunikáciách

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

14.6.2024

Máme skúsenosť, že vyriešenie neoprávneného parkovania na parkovacích miestach, ktoré sú síce súkromné, majú svojho vlastníka, ale tým, že nie sú chránené pr

5.12.2023

V TeMPOSE sme hrdí, že pomáhame našim klientom riešiť problémy s neoprávneným parkovaním namontovaním parkovacích zábran.

23.3.2023

Oslovil nás klient, ktorý je vlastníkom rezidenčnej nehnuteľnosti v obytnom a voľnočasovom komplexe neďaleko Bratislavy.

24.2.2023

Pre nášho klienta, správcovskú spoločnosť, sme riešili požiadavku na opravu statických betónových parkovacích zábran, ktoré boli poškodené nárazom motorového

4.11.2022

Neoprávnené parkovanie, respektíve obsadenie vyhradeného parkovacieho miesta cudzím vozidlom je stále aktuálnou témou pre vlastníkov parkovacích miest.

18.2.2022

Jednou z najnepríjemnejších skúseností vlastníkov parkovacích stojísk je obsadenie ich parkovacieho miesta cudzím vozidlom.

10.12.2021

Naši pracovníci zabezpečovali požiadavku od správcu bytového domu v bratislavskom Ružinove na osadenie a opravu dopravných značiek.

26.11.2021

Zaznamenali sme požiadavku prostredníctvom našej mobilnej aplikácie od správcu novostavby v bratislavskom Novom Meste na osadenie 2 betónových parkovacích zá

5.11.2021

Naši pracovníci zabezpečovali riešenie požiadavky nášho klienta, správcu objektu v bratislavskej Petržalke, na opravu dvoch dopravných značiek na vonkajšom p

20.8.2021

Mávate problém s neoprávneným parkovaním na vašom parkovacom mieste?

23.4.2021

Neoprávnené parkovanie je častým problémom vlastníkov parkovacích miest a stojísk.

25.3.2021

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaznamenali požiadavku od nášho klienta, ktorý je správcom bytových domov, na montáž dopravných zrkadiel v garáži bytovéh

27.1.2021

Oslovil nás klient, ktorý je správcom moderného polyfunkčného objektu, že v garáži objektu prišlo následkom nárazu k poškodeniu parkovacieho stĺpika.

27.1.2021

Cez našu aplikáciu sme zaznamenali požiadavku nášho klienta, správcu bytového domu, na zabezpečenie opravy koncového klemmfixu osadeného na komunikácii v gar

27.1.2021

Naši pracovníci riešili požiadavku na opravu osadenia parkovacieho stĺpika, ktoré bolo poškodené nárazom vozidla.

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.