Prečo

Terasy a balkóny bytových domov sú obľúbenými miestami pre vlastníkov bytov.

Tieto exteriérové časti domu si ale vyžadujú dôslednú starostlivosť, aby plnili svoj účel.

Odporúčaný interval je každých 6 mesiacov.

Zanedbaním starostlivosti o odvodňovacie prvky môže prísť k poškodeniu nielen povrchovej vrstvy a úpravy terasy, ale riadne neodvedená dažďová voda pri jej zamrznutí môže spôsobiť poškodenie konštrukčných prvkov domu, ktoré sa môže prejaviť napríklad zatekaním do bytu vášho suseda.

 

Popis činnosti

- vytvorenie prístupu k odtokovému zariadeniu 

- manuálne odstránenie nánosov a vyčistenie nečistôt 

- prepláchnutie, vymytie odtokového zariadenia

- kontrola technického stavu a funkčnosti odtokového zariadenia

- vrátenie pochôdznej vrstvy terasy, balkóna alebo mriežok odparovacieho žľabu do pôvodného stavu

Benefit

- prevencia proti poškodeniu častí terasy alebo balkóna

- prevencia proti zatekaniu a poškodeniu konštrukčných častí domu a jeho priľahlých pozemkov

- úspora finančných prostriedkov z fondu opráv na opravu terasy alebo balóna

- podpora pre zachovanie dobrých susedských vzťahov

- podpora pre plnohodnotné využitie priestoru terasy alebo balkóna

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

3.4.2024

Na základe pravidelných obhliadok domu vykonávaných technikom správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje aj bytový dom v bratislavských Podunajských Biskupicia

19.9.2023

Aktuálne pred nástupom jesenného a zimného obdobia, kedy je často daždivé počasie a očakáva sa zvýšené množstvo zrážok počas viacerých kalendárnych mesiacov,

11.8.2023

Zabezpečovali sme v bytovom dome v bratislavskom Lamači požiadavku na výmenu revíznych dvierok odvodňovacích žľabov, ktoré sú vedené pod fasádou.

14.7.2023

Od nášho klienta nám bola doručená objednávka na vykonanie kontroly a údržby všetkých lapačov splavenín (zberných košov) v dažďových zvodoch v bytovom dome v

2.5.2023

Naši pracovníci zabezpečovali požiadavku na vyčistenie kovových rohoží umiestnených pred vstupnými bránami do bytového domu v bratislavskom Ružinove.

2.12.2022

Zabezpečovali sme pre nášho klienta, prevádzkujúceho administratívnu budovu v Bratislave, čistenie strešných dažďových rín, zvodov a vpustí.

25.3.2022

Naša spoločnosť vykonáva v rámci rozsahu poskytovaných služieb aj správu rezidenčných lokalít.

7.1.2022

Zaznamenali sme požiadavku od nášho klienta, správcu novostavby polyfunkčného objektu v Bratislave, na vyčistenie odparovacích žľabov nachádzajúcich sa na pr

9.7.2021

Prostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na našej webovej stránke sme zaznamenali požiadavku od klienta na vyčistenie odparovacích žľabov na parkov

18.3.2021

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaevidovali požiadavku klienta, správcovskej spoločnosti, na údržbu dažďových šácht v jednom z bytových domov, ktoré spra

8.2.2021

Naši pracovníci zabezpečovali asistenčné a pomocné služby pre vykonanie iskrovej skúšky na terase bytového domu.

8.2.2021

Správcovská spoločnosť, pre ktorú dlhodobo poskytujeme doplnkové služby spojené s údržbou ňou spravovaných bytových domov, zadala prostredníctvom našej aplik

26.1.2021

Zaznamenali sme požiadavku na diagnostiku zatekania z terasy bytu a poskytnutie súčinnosti pri odstraňovaní príčiny a následkov zatekania.

26.1.2021

V rámci jarnej údržby exteriérových častí apartmánového domu v Karlovej Vsi naši pracovníci vykonávali aj čistenie odtokových guličiek na terasách jednotlivý

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.