Prečo

Vykonávanie údržby elektrickej inštalácie vyplýva z vecne príslušnej legislatívy Slovenskej republiky a jej cieľom je predovšetkým bezpečnosť osôb žijúcich v bytovom dome a ochrana ich majetku.

Zabezpečovanie vykonávania údržby elektrickej inštalácie v pravidelných intervaloch potvrdzuje profesionalitu a vysokú zodpovednosť správcu bytového domu.

Popis činnosti

- dotiahnutie skrutkových spojov v rozvádzačoch a v inštalačných škatuliach

- kontrola funkčnosti svietidiel, vypínačov, tavných poistiek, piktogramov

- čistenie rozvádzačov

- vystavenie protokolu o vykonaní údržby s popisom činností a s uvedením zistených nedostatkov

Benefit

- spoľahlivá a bezpečná funkčnosť elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytového domu

- udržiavanie optimálnej technickej kondície elektrických zariadení

- prevencia pred vznikom technických problémov a ochrana majetku vlastníkov

- optimalizácia nákladov za celkovú spotrebu elektrickej energie

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

14.6.2024

Zabezpečovali sme vykonanie prvej údržby elektrických zariadení v novostavbe v bratislavskom Ružinove.

14.3.2024

K starostlivosti o bytový dom v rámci činností správcovskej spoločnosti, ktorá bytový dom spravuje, je aj zabezpečovanie odstraňovania závad, nedostatkov a o

14.3.2024

Jednou z pravidelných činností, ktoré TeMPOS zabezpečuje, je vykonávanie údržby elektrickej inštalácie a elektrických zariadení v bytových domoch.

25.1.2021

Prostredníctvom našej originálnej aplikácie sme zaevidovali požiadavku na vykonanie kontroly časti elektroinštalácie v spoločných priestorov bytového domu v

25.1.2021

V bratislavskom Ružinove pracovníci našej údržby zabezpečovali pravidelnú údržbu elektrických zariadení a elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytové

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.