Prečo

Graffiti art, teda pouličné výtvarné umenie, realizované na miestach, kde ich autorom bolo umožnené sa realizovať, nemáme pochopiteľne na mysli.

Hovoríme o prezentácii hraničiacej s vandalizmom, ktorou sú obrazy, značky, nápisy na verejne prístupných plochách vytvorené akoukoľvek technikou (t.j. nielen sprejovaním, ale aj napr. škrabaním či rytím) s príznakom expresívnej snahy o zanechanie nejakého odkazu.

Popis činnosti

- obhliadka "postihnutého" miesta pre dohodnutie ďalšieho postupu alebo predloženie cenovej ponuky

- podľa materiálu, na ktorom sa nežiadúce grafiti nachádza, sa zvolí postup a obstará potrebný materiál

- odstraňovanie grafiti môže byť realizované s použitím antigrafitovej chemikálie 

- odstraňovanie grafiti môže byť realizované premaľovaním, pričom v prvom kroku zabezpečíme očistenie podkladu brúsením, následne je aplikovaný náter základnou farbou a na záver sa vykoná náter antigrafitovou farbou

- odstránenie grafiti sa vykoná v rozsahu podľa požiadavky klienta

 

Benefit

- odkomunikovanie postupu a očakávaných nákladov s klientom dostatočne vopred

- po dohodnutí promptné dodanie prác 

- spoľahlivosť

- profesionalita a skúsenosť

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

10.11.2023

Pomaľovanie a posprejovanie obvodových múrov vandalmi je častokrát nočnou morou obyvateľov bytoviek.

6.4.2022

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaznamenali požiadavku na odstránenie neestetického grafiti, ktorým vandali "vyzdobili" oceľovú skriňu, v ktorej sa nachá

8.11.2021

Z bytového domu v bratislavskej Petržalke nám vlastníci nahlásili požiadavku na odstránenie "odkazov" zanechaných neznámym "umelcom" na nerezovom zábradlí, d

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.