Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Z bytového domu v bratislavskej Petržalke nám vlastníci nahlásili požiadavku na odstránenie "odkazov" zanechaných neznámym "umelcom" na nerezovom zábradlí, dlažbe a dvierkach montážnych otvorov.

Po vykonaní obhliadky našimi pracovníkmi bola klientovi predložená cenová ponuka a po jej odsúhlasení bol obstaraný potrebný materiál (roztoky), ktorými boli odstránené nánosy. 

Postihnuté miesta sa podarilo vrátiť do pôvodného, estetického stavu bez poškodenia alebo potreby montáže nových dielov.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky