Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie a následne odstránime nedostatky, ktoré z nich vyplynú.

ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE/

Od výmeny žiarovky, po komplexné elektroinštalácie

VODÁRENSKÉ PRÁCE/

Od výmeny batérie až po krtkovanie a čistenie

MALIARSKE PRÁCE/

Od drobných vysprávok až po väčšie maľovanie

ODBORNÉ SKÚŠKY
A REVÍZIE/

Od revíznych správ až po odstránenie nedostatkov

/ČISTIACE PRÁCE

Od odstránenia graffiti až po odvoz nadrozmerného odpadu

/OKNÁ A DVERE

Od nastavenia okien až po výmenu zámkov a dverí

/KÚRENÁRSKE PRÁCE

Od nastavenia kúrenia až po výmeny radiátorov

/MENŠIE STAVEBNÉ PRÁCE

Od murárskych prác až po montáž a výmenu sadrokartónu

Vybrané riešenia

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám.

Pokládky a opravy zámkovej dlažby

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Odstraňovanie buriny

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Obnova a oprava pôvodného vodorovného aj zvislého dopravného značenia

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Odstraňovanie grafiti

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Drobné opravy a stavebné práce, údržba, montáže, maľovanie

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

Manažment revízií vyhradených technických zariadení

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Montáž a oprava parkovacích zábran, klemmfixov a dopravných komponentov

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Výmena senzorov osvetlenia, svietidiel, kontrola osvetlenia a jeho komponentov

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Čistenie dažďových zvodov a odparovacích žľabov

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Montáž, oprava a údržba sanity, nábytkových komponentov a svietidiel v byte

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodnej sústavy v bytovom dome

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrických zariadení v bytovom dome

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Stav elektroinštalácie

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Oprava a údržba okien a dverí

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmena klasických žiaroviek za LED

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Rekonštrukcie, opravy a údržba elektrickej inštalácie

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.