Spoľahlivá údržba pre vašu nehnuteľnosť a domácnosť

Profesionálne, flexibilne, zodpovedne.

O nás

Každá nehnuteľnosť nás potrebuje. Drobné opravy a služby tvoria až 70 percent z celkového počtu požiadaviek v priemernej nehnuteľnosti. Sú náročné na evidenciu. Sú náročné na flexibilitu. Sú náročné na kontrolu kvality a samozrejme aj na šikovných zamestnancov. Preto sme v TEMPOS SLOVENSKO skĺbili naše dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o nehnuteľnosti s moderným systémom riadenia. Nahláste nám problém a my sa postaráme o zvyšok. TEMPOS je skratka pre tisíc malých prác, opráv a služieb. Pre Vašu nehnuteľnosť a domácnosť. Profesionálne, flexibilne a zodpovedne.

Aké služby poskytujeme našim zákazníkom?

Kto sú naši zákazníci?

Služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránime nedostatky, ktoré z nich vyplynú.

ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE/

Od výmeny žiarovky, po komplexné elektroinštalácie

VODÁRENSKÉ PRÁCE/

Od výmeny batérie až po krtkovanie a čistenie

MALIARSKE PRÁCE/

Od drobných vysprávok až po väčšie maľovanie

ODBORNÉ SKÚŠKY
A REVÍZIE/

Od revíznych správ až po odstránenie nedostatkov

/ČISTIACE PRÁCE

Od odstránenia graffiti až po odvoz nadrozmerného odpadu

/OKNÁ A DVERE

Od nastavenia okien až po výmenu zámkov a dverí

/KÚRENÁRSKE PRÁCE

Od nastavenia kúrenia až po výmeny radiátorov

/MENŠIE STAVEBNÉ PRÁCE

Od murárskych prác až po montáž a výmenu sadrokartónu

Individuálne produkty z dielne TEMPOS-u.

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Produkty

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Vieme pomôcť každému klientovi, ktorý potrebuje spoľahlivého dodávateľa údržbárskych prác pre svoju nehnuteľnosť alebo domácnosť.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Vážime si každú jednu požiadavku. Od jednoduchej výmeny žiarovky, až po nastavenie všetkých dverí a okien v bytovom dome. Ku každému zákazníkovi pristupujeme rovnako. Profesionálne, flexibilne a zodpovedne.

Partnerov si v TEMPOS SLOVENSKO starostlivo vyberáme a vážime. Našimi partnermi sú nielen naši klienti, ale aj dodávatelia.

NAŠI ZAMESTNANCI

Našich zamestnancov si starostlivo vyberáme. Musia byť nielen manuálne zruční a ovládať rôzne špecializácie, ale dbáme na to, aby boli komunikatívni a vedeli splniť rôzne požiadavky našich zákazníkov. Dôraz dávame aj na to, aby pracovali s náradím, zariadeniami a strojmi, ktoré sú nielen kvalitné, ale našim zamestnancom aj vyhovujú. Ak by vás takáto práca bavila, ste zodpovedný, manuálne zručný a komunikatívny, napíšte nám a my vám určite odpovieme.

Zručný

Komunikatívny

Kvalitné náradie a stroje

Pridaj sa k nám