Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaznamenali požiadavku na odstránenie neestetického grafiti, ktorým vandali "vyzdobili" oceľovú skriňu, v ktorej sa nachádza regulačná súprava tlaku plynu jedného z bytových domov v bratislavskom Starom Meste.

Priebeh prác a voľba použitého materiálu závisí od rozsahu poškodenia, resp. plochy, na ktorej je potrebné odstránenie grafiti riešiť, ďalej od materiálu, na ktorom sa aplikácia grafiti nachádza a samozrejme aj od očakávaného finálneho vzhľadu daného miesta.

Klientovi bola v prvom kroku predložená cenová ponuka, ktorá obsahovala obhliadku daného miesta, obstaranie potrebného materiálu a samotné vykonanie prác vrátane označenia technologického prvku potrebnými piktogramami.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky