Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Naši pracovníci zabezpečovali asistenčné a pomocné služby pre vykonanie iskrovej skúšky na terase bytového domu.

Iskrovou skúškou sa identifikujú poškodenia izolačnej vrstvy konštrukčnej časti objektu, ktoré majú za následok zatekanie.

Bolo potrebné demontovať povrchovú pochôdznu vrstvu terasy tak, aby sa vytvoril prístup k izolačnej vrstve a k ostnatným potrebným častiam terasy vrátane odvodňovacích prvkov.

Tieto prvky je potrebné v pravidelných intervaloch zbavovať nečistôt pre ich spoľahlivú funkčnosť.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky