Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Zaznamenali sme požiadavku od nášho klienta, správcu novostavby polyfunkčného objektu v Bratislave, na vyčistenie odparovacích žľabov nachádzajúcich sa na príjazdovej komunikácii do garáže objektu.

Po demontovaní ochrannej mreže žľabov naši pracovníci zistili, že nielen odparovací žľab, ale aj zberné koše odtokových žľabov sú znečistené hrubými nánosmi nečistôt a lístia.

Po dohode so zodovedným technikom objektu o celkovom rozsahu vykonania prác bolo zabezpečené precízne vyčistenie príslušných komponentov tejto časti kanalizácie objektu, ktoré majú pre jeho vlastníkov zabezpečovať bezproblémový odvod zrážkovej vody.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky