Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Zabezpečovali sme v bytovom dome v bratislavskom Lamači požiadavku na výmenu revíznych dvierok odvodňovacích žľabov, ktoré sú vedené pod fasádou.

Pôvodné revízne otvory boli osadené s pevným úchytom, čo komplikovalo manipuláciu s nimi.

Bolo preto problematické vykonávať pravidelné čistenie zberných košov dažďových zvodov, následkom čoho bol takmer havarijný stav zvodov s presakom dažďovej vody na fasádu a do konštrukčných častí domu.

Naši pracovníci obstarali otvárateľné revízne dvierka, zdemontovali tie pôvodné, vyčistili zberné koše od nánosov nečistôt a po vykonaní prác namontovali na revízne otvory nové dvierka.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 24 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2023. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky