Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Naša spoločnosť vykonáva v rámci rozsahu poskytovaných služieb aj správu rezidenčných lokalít. V rámci zabezpečovanej starostlivosti a údržby naši pracovníci vykonali pravidelné čistenie kanalizačných vpusti v uzavretej rezidenčnej lokalite na bratislavskej Kolibe.

Kanalizačné vpuste zbavené nánosov nečistôt a odpadkov sú predpokladom na ich spoľahlivú funkčnosť, ktorá je ocenená najmä v situáciách, kedy je nevyhnutné, aby celoročne zvládala odvod zrážkovej vody. Preto kontrolu a čistenie kanalizačných vpustí a odvodňovacích odparovacích žľabov vykonávame pravidelne, najmenej 2 x ročne (jar, jeseň) alebo ad-hoc, podľa potreby.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky