Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Cez našu aplikáciu sme zaznamenali požiadavku nášho klienta, správcu bytového domu, na zabezpečenie opravy koncového klemmfixu osadeného na komunikácii v garáži bytového domu.

Náš pracovník po príjazde na miesto zistil, že uvoľnený diel klemmfixu nie je poškodený, nebolo teda potrebné obstarať nový diel.

Oprava spočívala v opätovnom osadení uvoľneného dielu.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky