Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Prostredníctvom našej aplikácie sme zaznamenali požiadavku od nášho klienta, ktorý je správcom bytových domov, na montáž dopravných zrkadiel v garáži bytového domu.

V záujme zvýšenia bezpečnosti osôb a premávky v garáži bytového domu bolo požadované osadenie dopravných zrkadiel na presne vymedzených miestach.

Naši pracovníci zabezpečovali komplexné vykonanie prác, od obstarania požadovaného typu zrkadiel a potrebného príslušenstva až po samotnú montáž a ukotvenie zrkadiel v garáži.

Výsledkom je prehľadnejší a bezpečnejší prejazd garážou a prevencia aj proti škodám na majetku.

 

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky