Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Jednou z najnepríjemnejších skúseností vlastníkov parkovacích stojísk je obsadenie ich parkovacieho miesta cudzím vozidlom.

Neoprávnené parkovanie sa v Bratislave vyskytuje nesmierne často, máme množstvo dopytov na osadenie parkovacej zábrany.

Tento problém je riešiteľný rýchlo a jednoduchým spôsobom.

Klientovi vždy najskôr ponúkneme cenovú kalkuláciu na rôzne typy parkovacích zábran a na základe výberu klienta zábranu obstaráme a namontujeme do niekoľkých pracovných dní.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky