Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Oprava osvetlenia, senzorov alebo výmena žiariviek sa radí k najčastejšie poskytovaným službám našej spoločnosti.

Okrem samotných komponentov je potrebné častokrát riešiť aj prislúchajúce inštalácie, naši skúsení pracovníci majú aj v týchto zadaniach dlhodobú prax.

Zabezpečovali sme výmenu žiariviek verejného exteriérového osvetlenia parku, o ktorý sa stará jeden z bratislavských miestnych úradov. 

Zabezpečovali sme okrem samotnej výmeny žiariviek aj obstaranie potrebného materiálu.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky