Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

V rámci spektra riešených požiadaviek je v TeMPOse najčastejšou témou oprava osvetlenia.

Výmena žiaroviek, výmena svietidiel, montáž pokazených krytov osvetlenia, nastavovanie a výmena senzorov a mnoho ďalších detailov, ktoré s osvetlením a jeho elektroinštaláciami súvisia.

V bytových domoch vzhľadom na množstvo zdojov osvetlenia sú požiadavky na opravu a kontrolu veľmi časté.

V bytovom dome v bratislavskej Petržalke sme zabezpečovali kontrolu osvetlenia na poschodiach, v garáži a v exteriérovej pasáži a v súlade so zisteným nedostatkami boli obratom vykonané opravy.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky