Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Klientami TeMPOS SLOVENSKO sú aj správcovské spoločnosti, pre ktoré dlhodobo poskytuje naša spoločnosť služby spojené s údržbou bytových domov v ich správe.

Aktívne využívajú našu aplikáciu na zaznamenávanie a riešenie mnohých typov požiadaviek.

Naši pracovníci zabezpečovali riešenie požiadavky na montáž nového senzorového reflektoru osvetľujúceho vstup do bytového domu. Práce spočívali v demontáži nefunkčného reflektoru, obstaranie nového, vhodného typu reflektorového svietidla a jeho následnej montáže.

Súčasťou prác bolo aj preskúšanie funkčnosti komponentu a vytmelenie dier po demontáži pôvodného osvetlenia vo fasáde akrylátovým tmelom.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky