Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Náš klient, správcovská spoločnosť, nás oslovil s požiadavkou na opravu osvetlenia v spoločných častiach bytového domu v bratislavskom Ružinove.

Náš pracovník v prvom kroku vykonal obhliadku, na základe ktorej bol zistený rozsah potrebných prác a bola podkladom aj pre obstaranie materiálu.

Následne boli opravené nefunkčné zdroje osvetlenia, bola vykonaná kontrola vypínačov aj senzorov osvetlenia.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky