Prečo

V dnešnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na uvedomelosť obyvateľov našej planéty aj v téme plytvania energií. Spotreba elektrickej energie je zásadnou položkou v rámci nákladov spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru alebo rodinného domu. A pritom sú to častokrát maličkosti, ktoré si neuvedomujeme a ktoré pomôžu, aby účty za elektrinu neboli zbytočne vysoké.

Množstvo elektroniky, ktorú doma využívame stále rastie. Niekoľko televízorov, počítačov, tabletov a ďalších technických vymožeností v domácnostiach nie sú žiadnou výnimkou. Každá z nich prispieva k zvyšovaniu spotreby elektrickej energie. 

Popis činnosti

Máme pre vás pár tipov, ako obmedziť spotrebu elektrickej energie:

 1. Vypínajte svetlo, keď odchádzate z miestnosti.
 2. Nenechávajte televízory, počítače, set top boxy či hracie konzoly zapnuté, a to ani v pohotovostnom režime, radšej ich odpojte. Pri väčšom  počte spotrebičov tohto typu v domácnosti je takáto spotreba elektriny prekvapivo vysoká.
 3. Ak je to možné, používajte televízor s LCD alebo LED monitorom, tieto typy monitorov majú nižšiu spotrebu elektrickej energie.
 4. Po nabití telefónu, tabletu alebo iného smart zariadenia vyberajte nabíjačku zo zásuvky, malé množstvo energie cez ňu prúdi, aj keď je zariadenie nabité.
 5. Udržujte svoje smart zariadenia v úspornom režime, batéria vydrží dlhšie a spotrebuje menej elektrickej energie.
 6. Nahraďte klasické žiarovky úspornými LED žiarivkami. Oproti klasickým žiarovkám sú tzv. LED-ky úspornejšie až o 90%. 
 7. Ak preferujete klasické žiarovky, ponechajte ich iba v tých miestnostiach, kde netrávite príliš veľa času (pivnica, kúpeľňa, toaleta, hosťovská izba, šatník).
 8. Nechajte si vykonať kontrolu stavu elektroinštalácie vo vašej domácnosti. Vyhadzuje istič? Iskrí sa zo zásuvky? Vypaľujú sa čerstvo vymenené žiarovky? Vykonať obhliadku, zistiť stav a pripraviť cenovú ponuku je jednoduché a cenovo nenáročné. 
 9. Nechajte si vykonať údržbu elektrickej inštalácie. Porucha v zásuvke môže spôsobiť poškodenie spotrebičov, prípadne zariadenia celého bytu. 
Benefit
 • preventívna údržba elektroinštalácie vám zabezpečí pokojnejší spánok
 • vo svojom byte alebo rodinnom dome sa budete cítiť bezpečnejšie 
 • údržba elektrickej inštalácie je prevenciou pred vznikom technických problémov v elektroinštaláciách a na elektrických spotrebičoch
 • jednorazová investícia do svietidiel a LED žiariviek šetrí náklady a čas spojený s údržbou 
 • zníženie nákladov za elektrickú energiu v prípade vykonaných zmien

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

12.1.2023

V rámci zabezpečenia úspory nákladov na elektrickú energiu, ktorá je aktuálne silno rezonujúcou témou v spoločnosti, sme zabezpečovali pre nášho klienta, spr

10.12.2021

Tempos v rámci poskytovania veľkého spektra menších prác, opráv a služieb vie pre svojich klientov  zabezpečiť aj úsporu na nákladoch v domácnosti, a to rôzn

17.9.2021

V rámci problematiky šetrenia nákladov na spotrebu médií sme zaznamenali dopyt na opravu elektrickej zásuvky.

3.9.2021

Častokrát si neuvedomujeme, ako je dôležité mať vedomosť o funkčnosti a technickom stave elektroinštalácií a svietidiel v našich domácnostiach.

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.