Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Častokrát si neuvedomujeme, ako je dôležité mať vedomosť o funkčnosti a technickom stave elektroinštalácií a svietidiel v našich domácnostiach.

V akom stave je rozvodná skrinka, poistky, kabeláž, vypínače, zásuvky, svietidlá.

Optimálny technický stav elektroinštalácií má veľký vplyv na komplexnú funkčnosť elektrických rozvodov, predlžuje životnosť jednotlivých komponentov a nesvietiaca žiarovka nemusí znamenať jediný problém.

Pravidelná diagnostika, kontrola a údržba elektroinštalácií je zodpovednou prevenciou pred nadmernou spotrebou elektriny ako aj rôznych havarijných stavov, kedy môže fatálny problém v rozvodoch spôsobiť škodu, ktorej oprava predstavuje oveľa vyšší finančný náklad ako vykonanie údržby.

Naši pracovníci zabezpečovali opravu skratu v elektroinštaláciách, kde následkom horiaceho procesu bolo potrebné opraviť a vymeniť časť elektrických rozvodov, obstarať a nainštalovať nové osvetlenie a po vykonaní prác vyspraviť omietky v okolí poškodeného miesta.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky