Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V rámci problematiky šetrenia nákladov na spotrebu médií sme zaznamenali dopyt na opravu elektrickej zásuvky.

Vlastník bytu zaznamenal poruchovú činnosť elektrického spotrebiča, na ktorom po preverení neboli zistené žiadne nedostatky. Problém s funkčnosťou spotrebiča bol spôsobený poškodenou, prasknutou elektrickou zásuvkou, kedy deformácia zasahovala aj do najbližších elektrických rozvodov.

Naši pracovníci zabezpečili diagnostiku, opravu rozvodov a výmenu elektrickej zásuvky v záujme bezpečnosti obyvateľov bytu a aj v záujme optimalizácie nákladov, ktoré súvisia s využívaním elektrickej energie v domácnosti.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky