Prečo

Ceny tepla sa každoročne zvyšujú najmä vďaka zvyšujúcim sa cenám primárnej energie ako je plyn, elektrina a voda.  V dnešnej dobe sa našťastie kladie veľký dôraz na formovanie verejnosti prostredníctvom celosvetovej osvety o potrebe chrániť životné prostredie a globálnu klímu. Cestou ako ušetriť na energiách je aj uvedomenie, že NEplatíme iba za tú energiu, ktorá sa NEspotrebuje a že opatrenia a cielená úspora sú jediným spoľahlivým riešením.

 

Popis činnosti

Ako teda môžeme v domácnosti ušetriť na nákladoch na teplo?

 1. S príchodom chladného počasia je potrebné skontrolovať, či vykurovací systém vo vašej domácnosti funguje bezchybne. Ak bývate v bytovom dome, tieto detaily rieši správca domu. No ak ste vlastníkom rodinného domu, je táto zodpovednosť vo vašej réžii. Revízia vykurovacieho média (napr. plynového kotla) alebo vyčistenie komína by mali byť vykonávané pravidelne, spravidla každých 12 mesiacov.
 2. Pravidelne odvzdušňujte radiátory. Ak je v nich totiž nahromadený nepotrebný vzduch, nie je v nich dostatok priestoru pre teplú vodu, ktorá odovzdáva teplo do okolia, a ohrev domácnosti je potom menej efektívny. Udržiavanie radiátorov v dobrom technickom stave môže predstavovať úsporu vašich nákladov v zimnom období až o štvrtinu. 
 3. Temperujte. Pri odchode z domu nevypínajte kúrenie úplne. Ponechajte ho nastavené na udržiavanie nižšej teploty. Moderné kotly dokážu priestor vyhriať veľmi rýchlo a je rozumné nekúriť aj vtedy, keď teplo nikto nevyužíva. 
 4. Pri vetraní sa snažte o čo najmenšie straty tepla. Nenechávajte otvorené okno „na vetračku“ celý deň, daň za takéto vetranie sa prejaví vo vašej peňaženke. Počas vykurovacej sezóny sa odporúča vetrať iba pár minút s oknami otvorenými dokorán, čerstvý vzduch radiátory pri zatvorených oknách následne ohrejú pomerne rýchlo.
 5. Nainštalujte si doma programovateľný termostat. Tieto zariadenia sú kompatibilné so smartfónom, takže môžete regulovať kúrenie, aj keď sa nachádzate ďaleko od domova.
 6. Cítite popod okenným parapetom alebo v okolí dverí jemný prievan? Je potrebné zabrániť úniku tepla týmito škárami a to rôznymi izolačnými páskami a gumenými tesneniami, ktoré úniku teplého vzduchu aspoň načas zabránia.
 7. Izolujte potrubia. Ak máte kotol v chladnej pivnici, izolujte potrubia vedúce do vykurovacej sústavy, neprídete tak o teplo smerujúce potrubiami do radiátorov. 
 8. Dajte si vykonať preventívnu údržbu okien. Rovnako, ako vaše auto potrebuje pravidelnú údržbu, potrebujú ju aj vaše okná, aby si čo najdlhšie udržali svoju optimálnu funkčnosť. Pravidelnou údržbou sa vyhnete opotrebovaniu pohyblivých častí okna, bezpečnostných prvkov, tesniacich prvkov a podobne. V prípade zanedbania údržby dochádza k mnohým, nezvratným poškodeniam a ich následná oprava sa niekoľkonásobne oproti cene údržby predraží. 
 9. Ak nie je údržba okien efektívna, je v závislosti na váš rozpočet najefektívnejším riešením zrealizovať výmenu alebo postupnú výmenu starých nedoliehajúcich okien za nové.
Benefit

Ak patríte k tým ľuďom, ktorým záleží na životnom prostredí a aj na šetrení energií, ponúkame vám služby našej spoločnosti:

 • vykonáme vo vašej domácnosti základnú údržbu vykurovacieho systému: odvzdušníme radiátory, skontrolujeme funkčnosť termostatických hlavíc, v prípade potreby zabezpečíme aj ich výmenu
 • v prípade ak sa okolo vašich okien a dverí nachádzajú miesta, cez ktoré dochádza k úniku tepla, na základe obhliadky zabezpečíme obstaranie potrebného izolačného materiálu a vykonáme utesnenie týchto miest 
 • zaizolujeme potrubia vedúce do vykurovacej sústavy pre zabránenie úniku tepla vedeného vo vykurovacom systéme
 • vykonáme vo vašej domácnosti údržbu okien a dverí, ktorá predĺži životnosť tesnení, pántov a rámov, čím sa zvýši váš komfort pri ich používaní.

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

20.1.2023

Optimalizácia nákladov na energie je v súčasnosti nanajvýš aktuálnou témou.

1.4.2022

V súčasnosti je téma spotreby a nákladov na energie za teplo aktuálnejšia vari viac, ako kedykoľvek v minulosti.

4.3.2022

Náš klient, správca bytového domu v bratislavskom Ružinove, je príkladom zodpovednej starostlivosti o technickú aj finančnú kondíciu spravovaného objektu.

3.9.2021

Pravidelná údržba okien je jednou z efektívnych možností, ako ušetriť za spotrebu a na nákladoch za teplo.

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.