Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V TeMPOSe pravidelne zabezpečujeme odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri rôznych odborných prehliadkach a kontrolách vyhradených technických zariadení.

V jednom z bytových domov v bratislavskej Petržalke, ktorý je v správe nášho klienta, bola vykonaná pravidelná odborná prehliadka domového regulátora tlaku plynu a boli zistené nedostatky.

Bolo potrebné zabezpečiť opravu strechy stavebnej časti regulátora (nemôže byť vo vlhkom prostredí), zabezpečiť odstránenie korózie a náter protikoróznou farbou oceľovej skrine vo vnútornej aj technickej časti regulátora.

Pracovníci našej spoločnosti vykonali revitalizáciu celej skrine regulátora vrátane dôkladného zasilikónovania  striešky a bočných častí skrine.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky