Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Tempos zabezpečuje aj odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri odborných kontrolách.

Zadať takúto požiadavku sa dá jednoducho - prostredníctvom našej aplikácie alebo vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke.

V jednom z bytových domov v bratislavskej Petržalke, ktorý je v správe nášho klienta, správcovskej spoločnosti, bola vykonaná opakovaná odborná prehliadka plynových zariadení a rozvodov.

Počas revízie boli zistené, že v niektorých plynomerniach nefunguje osvetlenie, čo bolo v revíznej správe zaznamenané ako nedostatok, ktorý je správca bytového domu povinný odstrániť.

Pracovníci našej spoločnosti vykonali obhliadku, obstarali potrebný materiál a osvetlenie na miestach uvedených v revíznej správy opravili.

Vykonanie odstránenia závad sme protokolárne odovzdali správcovi bytového domu.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky