Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Správcovská spoločnosť, pre ktorú vykonávame rôzne práce súvisiace s výkonom správy bytových domov, nás požiadala o zabezpečenie odstránenia závad zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v bytovom dome.

Revízny technik pomenoval v protokole nedostatok: na prízemí pri poštových schránkach káble od senzoru po svietidlá nie sú uchytené, je potrebné ich uchytiť v zmysle normatívnych predpisov.

Naši pracovníci vykonali obhliadku miesta, pripravili si potrebný materiál a zabezpečili potrebné práce.

Následne bol klientovi vystavený protokol o odstránení závady, ktorý je prílohou k predmetnej revíznej správe.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky