Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Správcovská spoločnosť, pre ktorú naša spoločnosť dlhodobo poskytuje svoje služby spojené s údržbou bytových domov v jej správe, nás oslovila s požiadavkou na výmenu klasických žiariviek za LED.

Cieľom bola úspora finančných prostriedkov vlastníkov, ktorá bola komplexnou výmenou žiariviek v osvetlení spoločných priestorov bytového domu očakávaná.

Na túto realizáciu bola predložená z našej strany komplexná cenová ponuka a na základe jej schválenia naši pracovníci obstarali potrebný materiál a vykonali požadované práce.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky