Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Správca bytového domu v bratislavskej Petržalke nás oslovil s požiadavkou na zabezpečenie opätovného vymaľovania dopravného značenia na komunikáciách pozemku priľahlého k bytovému domu.

Dopravné značenie bolo nevýrazné alebo úplne neviditeľné na príjazdovej ceste do garáže, nebol dostatočne výrazný prechod pre chodcov a bolo potrebné obnoviť aj žlté čiary, ktoré vyznačujú úseky, kde je zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Práce boli vykonané v dohodnutom rozsahu a za cenu podľa predloženej a schválenej cenovej ponuky.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky