Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

V bytovom dome, ktorý je v starostlivosti nášho klienta, ako správcu bytového domu, sme zabezpečovali montáž nájazdu pre kočíky na prízemí jedného z vchodov.

Bolo potrebné vykonať ukotvenie lyžín podľa pokynov zástupcu vlastníkov, s ktorým naši pracovníci komunikovali detaily montáže. Keďže samotné komponenty (lyžiny) boli už dodané, našou úlohou bolo zabezpečiť ich bezpečnú a cielenú montáž na požadovanom mieste

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 23 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2021. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky