Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

 

Prostredníctvom kontaktného formulára z našej webovej stránky nás oslovil zástupca vlastníkov bytového domu v bratislavskej Petržalke s požiadavkou na osadenie oporných madiel na schodisku vedúceho do pivničných priestorov.

Cieľom tejto požiadavky bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu, ale zásadným kritériom bola aj kvalita a vzhľad komponentov.

Naši pracovníci vykonali montáž oporných madiel v súlade s požiadavkami klienta a k jeho spokojnosti.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 23 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2021. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky