Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V rámci starostlivosti o bytové domy, vykonávanej správou domu, je dôležité zabezpečovať všetko potrebné pre zachovanie optimálnej technickej a ekonomickej kondície domu. 

Sú to jedny z najdôležitejších priorít zodpovedného správcu a pozitívne referencie zo strany vlastníkov dôležitou pridanou hodnotou a satisfakciou za odvedenú starostlivosť.

V rámci takejto starostlivosti je potrebné zabezpečovať aj drobnú údržbu a opravy.

Pre našich klientov, správcovské spoločnosti, naša spoločnosť takéto práce dlhodobo poskytuje a má s nimi skúsenosti.

Takýmto zadaním bolo aj zabezpečenie opravy a montáže odpadnutých vetracích mriežok na streche bytového domu v bratislavskej Petržalke. Prehrdzavené mriežky naši pracovníci očistili od hrdze a nečistôt, naniesli ochranný protikorózny náter a vykonali ich opätovnú montáž s dôkladným ukotvením odolným voči poveternostným podmienkam prináležiacim streche výškovej budovy.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky