Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Náš klient, správcovská spoločnosť, ktorá spravuje aj moderné novostavby v Bratislave, nás požiadal o zabezpečenie montáže mechanických zábran proti holubom na streche bytového domu.

Máme skúsenosti aj s prácami vo výškach a na strechách domov (napr. vykonávanie údržieb bleskozvodných zariadení, opravy a údržby terás a pod.) a naši pracovníci sa tejto požiadavky profesionálne a k spokojnosti klienta ujali.

Po obstaraní potrebného materiálu boli vyhodnotené podmienky montáže a zabezpečené všetky bezpečnostné prvky pre dodanie a montáž tohto typu mechanických zábran v súlade s požiadavkami klienta.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky