Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Naša spoločnosť bola oslovená klientom s požiadavkou na opravu poškodenej izolácie a poškodeného obkladu na balkóne bytového domu v bratislavskom Starom Meste.

Balkón bol ešte v pôvodnom stave, už za hranicou životnosti jednotlivých komponentov, cez poškodenú izoláciu dokonca zatekalo do susedných bytov a nevyhovujúci technický stav balkóna znižoval celkový stav a hodnotu nehnuteľnosti.

Na základe obhliadky bola z našej strany klientovi predložená cenová ponuka a po odsúhlasení detailov spolupráce naši pracovníci zabezpečili obstaranie materiálu, demontáž pôvodného obkladu vrátane odvozu odpadu na skládku, následne boli vyspravené izolačné vrstvy balkóna a položená nová dlažba.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky