Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Pre správcovskú spoločnosť, ktorá spravuje modernú novostavbu v bratislavskom Ružinove, sme zabezpečovali opravu zariadenia na detskom ihrisku.

Jeden zo stupienkov schodiska šmykľavky bol prehnitý a jeho technický stav zvyšoval riziko úrazu pri užívaní ihriska.

Naši pracovníci obstarali potrebný materiál, z dosky vyrobili nový stupienok narezaním a nafarbením do požadovanovaného rozmeru a odtieňa, odstránili poškodený komponent a namontali nový stupienok.

Zároveň bolo potrebné na dočasnú dobu zamedziť vstup na ihrisko, vyriešili to nainštalovaním  ochranných pások.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky