Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Naši pracovníci zabezpečovali v exteriéri bytového domu v bratislavskej Rači úpravu terénu v stojisku zberných nádob.

Umiestnená zberná nádoba nemala v rámci daného priestoru stabilné podložie, resp. dostatočnú oporu, čo vo veternom počasí zvyšovalo riziko poškodenia okolitých konštrukčných častí stavby.

V rámci riešenia bolo vykonané a zabezpečené:

- odhrabanie štrku

- položenie betónovej dlažby do pôvodného podložia

zasypanie štrkom

položenie obrubníka ako doraz na zbernú nádobu.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky