Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V bytovom dome v bratislavskom Ružinove sme pre nášho klienta, správcovskú spoločnosť, zabezpečovali opravu sadrokartónových otvorov v stene po havárii, ktorá bola riešená ako poistná udalosť v dome.

Náš pracovník na základe obhliadky zabezpečil obstaranie potrebného materiálu a následne boli vykonané práce v rozsahu:

- vybudovanie pomocnej konštrukcie na sadrokartón (SDK)

- vybudovanie dvojitého opláštenia akustickým SDK (zvonka aj zvnútra)

- tmelenie v potrebnom počte

- dvojfázové vymaľovanie

- vloženie akustickej vaty medzi SDK

- odstránenie hrubých nečistôt

- odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky