Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

V rámci spektra služieb poskytovaných našou spoločnosťou sú aj drobné stavebné práce, ktoré majú charakter rekonštrukcie alebo opravy jestvujúceho, častokrát havarijného stavu.

Prijali sme požiadavku od nášho klienta, správcovskej spoločnosti, na opravu fasádneho obkladu budovy v bratislavskej Petržalke, ktorá je v jej starostlivosti. Stav daného poškodeného miesta klient vyhodnotil ako havarijný, teda vyžadujúci promptné riešenie a zrealizovanie nápravy, nakoľko bola priamo ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

Naši pracovníci po diagnostike jestvujúceho stavu zabezpečili obstaranie potrebného materiálu vrátane montážnej peny, ktorou bolo potrebné vyspraviť dané miesto, následne bola nanesená nová omietka, na ktorú bol položený obklad.

 

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky