Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Pre nášho klienta, správcovskú spoločnosť, ktorá spravuje aj nový, moderný polyfunkčný objekt v bratislavskom Ružinove, sme zabezpečovali riešenie požiadavky, ktorú sme zaznamenali prostredníctvom našej aplikácie.

Klient požiadal o demontáž starého a dotrhaného pletiva z oplotenia oddeľujúceho novostavbu od pôvodnej zástavby a vytrhanie buriny pri oplotení.

Naši pracovníci zabezpečili obstaranie materiálu, doplnili spery a utiahli napínacie drôty, vykonali osadenie nového pletiva a v súlade s predpismi zlikvidovali všetok odpad.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky