Služby sme zabezpečili pre klienta z oblasti:

Produkt ktorý sme pre klienta zabezpečovali:

 

Medzi časté požiadavky, ktoré v TeMPOSe riešime, sú takzvané drobnosti, činnosti, ktoré bežne nevykonajú vlastníci, ale správcovská spoločnosť je oslovená obyvateľmi domu, aby zabezpečila vykonanie.

Napríklad odvoz odloženého odpadu, častí nábytkov alebo zariadení uložených na chodbách alebo v pivniciach, vykonávame aj pravidelné kontroly kontajnerových stojísk čo sa čistoty týka, opravujeme nefungujúce alebo nedoliehajúce vstupné dvere (samozatvárače, elektronické prvky) a mnoho ďalších.

Napríklad aj odstránenie starej orientačnej tabuľky nad vstupom do bytového domu alebo nalepenie odpadnutej ochrannej lišty pri výťahu v dome.

 

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

 

Hodinová sadzba 18 - 31 €

Obsahuje všetky náklady spojené s výkonom požiadavky, použitými pracovnými pomôckami a spotrebným materiálom a závisí od poskytovanej služby a jej periodicity.

 

Paušálna náhrada za dopravu 25 €

Obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky v rámci Bratislavy. V prípade dopravy mimo Bratislavy sa pripočítava k paušálnej náhrade za dopravu čiastka 0,50 € / km a obsahuje všetky náklady spojené s dopravou na miesto výkonu požiadavky podľa skutočne najazdených kilometrov.

 

Materiál

V prípade dodávky materiálu bude ku každej požiadavke samostatne vyčíslený spotrebovaný materiál a jeho jednotková cena.

Cenník je platný od 01.01.2024. Ceny sú uvedené bez DPH.
Všeobecné obchodné podmienky