Údržba bytového domu

Bytový dom je ako fungujúci živý organizmus. Na zabezpečenie jeho fungovania je potrebné zabezpečiť súbor činností, ktoré umožňujú jeho obyvateľom komfortné bývanie. V tomto článku sa nezameriame na energie ako voda, teplo a elektrina, ale na údržbu bytového domu. Údržba predstavuje súbor činností, ktoré majú za úlohu:

  • predĺžiť životnosť materiálov a zariadení v bytovom dome
  • zlepšiť a udržať technický stav a spôsobilosť
  • optimalizáciu nákladov na prevádzku
  • znižovať početnosť porúch
  • predchádzať väčším poruchám

Rozsah údržby záleží od toho, aké technologické celky bytový dom obsahuje, ale medzi tie najčastejšie ktoré vyžadujú pravidelnú starostlivosť v každom bytovom dome patria najmä:

Okná a dvere:

Pravidelná údržba a nastavenie samozatváračov na vstupných dverách bytového domu nielen zvyšuje bezpečnosť objektu, ale zároveň dokáže predchádzať väčším škodám na dverách, ktoré môžu vzniknúť keď dvere nedovierajú alebo brzdiaci mechanizmus samozatvárača neplní svoju funkciu. Okná spoločných priestorov bývajú často zanedbané a tesnenia vysušené. Okná tým strácajú tesnosť a vznikajú úniky tepla. TEMPOS tieto činnosti zabezpečuje v pravidelne stanovených intervaloch – napríklad nastavenie samozatváračov vchodových dverí vykonávame spravidla 2-4 krát ročne.

Osvetlenie:

Výmena žiaroviek, kontrola a nastavenie svietidiel a senzorov patrí medzi najčastejšie vykonávané činnosti údržby. Dobre nastavené intervaly svietenia a vhodne zvolené typy žiaroviek a žiariviek šetria elektrickú energiu. Medzi pravidelné činnosti údržby patrí aj odstraňovanie nedostatkov z revízií, ktoré sa v bytovom dome povinne vykonávajú raz za 5 rokov. Komplexná kontrola svietidiel od TEMPOS-u obsahuje nielen ich kontrolu a nastavenie, ale zároveň aj doplnenie žiaroviek, alebo odstránenie porúch a skratov.

Predchádzanie zatekaniu:

Pravidelná kontrola strešných košov, dažďových zvodov a dažďových žľabov patrí medzi činnosti, na ktoré sa často zabúda. Pritom nevyčistený dažďový žľab alebo upchatý strešný kôš môžu spôsobiť rozsiahle škody zapríčinené zrážkovou vodou a to najmä v letných mesiacoch, ale aj pri topení snehu na jar. TEMPOS vykonáva čistenie podľa požiadaviek bytového domu, doporučujeme však tieto činnosti spraviť minimálne dva krát za rok, ideálne na jar a na jeseň.

Odvoz odpadu:

Bytové domy často musia trpieť odpad priamo v bytovom dome, alebo pri kontajnerovom stojisku. Mnohokrát ide o odpad, ktorý OLO neodváža a je potrebné ho odviezť na skládku a zlikvidovať. Niekedy nie je možné identifikovať vlastníka, ktorý situáciu spôsobil a preto tento náklad spravidla financuje bytový dom zo svojho fondu opráv. TEMPOS pre bytové domy túto službu poskytuje v pravidelných intervaloch, niekedy aj pri každom termíne odvozu odpadu a to najmä pri novostavbách, kde sa naraz sťahuje viac vlastníkov.

Maľovanie a drobné vysprávky:

Pri sťahovaní vlastníkov, vandalizmom, alebo bežným opotrebením vzniká v bytových domoch pravidelne potreba drobných maliarskych prác a vysprávok. Väčšinou nemajú vplyv na technický stav nehnuteľnosti, ale skôr na vizuálny dojem, ktorý je pre vlastníkov nemenej dôležitý. V tomto prípade nejde o pravidelné činnosti a TEMPOS ich poskytuje na objednávku.

Novinky a aktuality z dielne TEMPOS-u.

Pravidelne Vám predstavujeme naše služby, nové spolupráce a úspešné príbehy z našej dielne.

Odborné skúšky a revízie

1.7.2019

Zabezpečenie odborných skúšok v termínoch podľa zákona, s potrebnou odbornosťou aj s odstránením nedostatkov v bytovom dome zvládne Tempos za vás. čítaj ďalej..

Údržba bytového domu

4.4.2018

Správne nastavená a flexibilná údržba spoločných priestorov bytového domu nielen zvyšuje komfort vlastníkov, ale aj predchádza vzniku škodových udalostí a šetrí náklady. čítaj ďalej..

Upratovanie bytových domov

1.2.2018

Na čo netreba zabudnúť pri upratovaní spoločných priestorov bytového domu a čomu sa radšej vyhnúť? čítaj ďalej..

Domovník v bytovom dome

1.1.2018

Domovník v bytovom dome – prežitok alebo potrebná vec? čítaj ďalej..

Kontakt

Zaujalo vás nami ponúkané riešenie? Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.

Vpíšte vaše meno prosím
Prosím, zadajte správu